Veďte firmu strategicky

. Chcete, aby Vaše firma byla v tržním hospodářství opravdu prosperující? Jste si vědomi, jakých cílů chcete dosáhnout? Máte promyšlenou vizi rozvoje Vaší firmy? Je Vám jasný dlouhodobý záměr rozvoje firmy? Předpokládáte, jakým směrem se bude Vaše firma ubírat v budoucnosti? Ke …